Hlavní menu:


Tři králové včera, dnes a zítra

26.01.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info
Jak jsme na tom ve srovnání s okolím

V Mladé Boleslavi jsme letos vybrali při Tříkrálové sbírce přibližně 59 000 Kč, tedy téměř tolik, co před rokem. Dnešní hodnocení bylo vysoce pozitivní z hlediska kladného přijetí koledníků naprostou většinou oslovených. Peníze byly z 65 % určeny na Domov pokojného stáří v Libošovicích – na pořízení hydraulického zvedacího zařízení do vany a na polohovací postel.
Pokud budeme chtít příští rok oslovit ještě více občanů, musíme dokázat sestavit ještě více dětských skupinek a příslušných patronů. Pro výpadek patronů (osob nad 15 let) letos nemohly vyjít do ulic ani všechny připravené dětské skupinky. Každá koleda – s ohledem na mráz a děti – trvá asi 90 minut. Jedna ze skupinek se vydala na koledu během středy až soboty dokonce pětkrát. Celkem jsme měli 13 pokladniček, některé skupinky naplnily i dvě pokladničky.
Srovnávací příklady
Sobotka........................... 96 000 Kč 22 pokladniček
Mnichovo Hradiště.............. 32 000 Kč
Litoměřická diecéze ........ 1 081 000 Kč 143 skupinek
Obl. charita Ústí n. Orl. ... 1 862 000 Kč 442 skupinek

V průměrné koledě na skupinku jsme na tom s Východočechy podobně, jenom těch skupinek a patronů tam vytvoří nesrovnatelně více. Počet skupinek, které koledují, je celostátně ve velice těsné závislosti na počtu účastníků katolických bohoslužeb. Nicméně "konkurenční" plzeňská diecéze, která má s litoměřickou srovnatelný počet nedělních návštěvníků bohoslužeb, nás letos převálcovala čtyřnásobným počtem skupinek a trojnásobnou koledou.

Přemýšlejme, zda právě naší osobní účastí na Tříkrálové sbírce nemůžeme příští rok naplňovat Jděte do celého světa a kažte evangelium.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |