Hlavní menu:


Tři vysvětlující reakce vůči komunistickému překrucování

23.02.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Palach, korupce a poválečný odsun Němců

D. Duka se vrací k ostudnému komunistickému výkladu oběti J. Palacha Komunisté o Janu Palachovi?

Korupční prostředí je živnou půdou pro nástup komunismu – pozitivní komentář D. Rause k protikorupčnímu kroku vlády Vstanou noví korupčníci?

K totální manipulaci ohledně záměny připomínky nepotrestaného bezpráví při divokém odsunu za smyšlené majetkové ústupky odsunutým Němcům došlo v prezidentské kampani před několika týdny. Připomeňme si bod III. Českoněmecké deklarace z r. 1997, kterou podepsal V. Klaus:
Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.
V prezidentské kampani zaznělo, že uplatnění kolektivní viny a „lidového“ trestání na „Němce, Maďary a vlastizrádce“ je odsouzeníhodné, což je zcela v souladu s Českoněmeckou deklarací. Jako bylo německé vraždění vždy vinou konkrétních osob, tak i chrabré poválečné útoky „národovců“ na německé dětské kočárky měly konkrétního osobního viníka. To, že komunisté a s nimi spříznění by opět chtěli tuto smutnou poválečnou kapitolu našich dějin vymazat či růžově přelakovat, bylo v minulých týdnech více než zřejmé.
Věcné zhodnocení převažujících kladů tisíciletého sousedství Bavorů a Čechů a pozitivní výhled do budoucnosti nastínil P. Nečas ve svém projevu v bavorské sněmovně
Projev předsedy vlády před poslanci Bavorského zemského sněmu, 21. února 2013

Ještě dvě doplnění k prezidentské volbě:
I. Cerman: Zemanův "důkaz pravdy"

J. Mitlener: Pozná nejvyšší správní soud lež?


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |