Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka 2008 v Ml. Boleslavi: 55,7 tis. Kč

11.01.2008, autor: Miloslava Vosáhlová, Jaroslav Tojšl, Farní charita, kategorie: Obecné info
Tříkrálová sbírka 2008 v Ml. Boleslavi: 55,7 tis. Kč
Všem dárcům a zapojeným velké díky

Tříkrálová sbírka 2008 v Ml. Boleslavi: 55,7 tis. Kč

Naše Farní charita v Mladé Boleslavi zorganizovala ve dnech 4.-6. ledna 2008 tradiční Tříkrálovou sbírku. Po požehnání na Arciděkanském úřadě vyrazilo několik skupinek v pátek a v sobotu ke čtyřem obchodním střediskům a následující neděli k oběma katolickým kostelům po skončení bohoslužeb. Vybíralo se celkem do 10 zaregistrovaných pokladniček.
Tato sbírka se provádí na základě usnesení České biskupské konference a pověřena byla její realizací Charita Česká republika. Není to pouze sbírka církevní, ale všeobecně charitní. Posláním Charity je totiž pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost.
Na správním odboru Magistrátu, kde došlo k rozpečetění a spočítání peněz, jsme konečně zjistili výsledek sbírky: 55 747,50 Kč. Celou částku jsme ihned převedli v České spořitelně na účet Charity.
Výtěžek mladoboleslavské sbírky bude rozdělen takto: Největší část (65%) bude věnována na podporu projektu Pomoc rodinám a lidem v nouzi, který je letos realizován provozem Oblastní charity Sobotka se středisky Domova pokojného stáří v Libošovicích a Charitní pečovatelské služby. Další část (10%) půjde na humanitární pomoc do ciziny postiženým lidem (tsunami, zemětřesení, záplavy atd.). Zbytek bude věnován na tuzemské charitní aktivity (15%) a vlastní režii sbírky (10%).

* * *

Pořadatelé Tříkrálové sbírky děkují ještě touto cestou všem dárcům, kteří přispěli svým osobním darem všem těm potřebným. Dále děkujeme asistentům z řad mládeže, dětským dobrovolníkům, skautům a jejich rodičům, rovněž farnímu Mateřskému centru. Dík patří též vedení obchodních středisek Olympia, Interspar a Bondy centrum, zaměstnancům Magistrátu a Čes. spořitelny v Mladé Boleslavi.

Miloslava Vosáhlová, Ing. Jaroslav Tojšl

Fotogalerie od P. Radka zde.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |