Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka 2008 v Mladé Boleslavi

01.01.2008, autor: Miloslava Vosáhlová, Farní charita, kategorie: Obecné info
Tříkrálová sbírka 2008 v Mladé Boleslavi

Tato sbírka se provádí na základě usnesení České biskupské konference a pověřena byla její realizací Charita Česká republika. Není to pouze sbírka církevní, ale všeobecně charitní. Posláním Charity je totiž pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost. Tříkrálová sbírka oficielně začíná požehnáním koledníků a jejich „vysláním do světa“. V naší litoměřické diecézi již koledování začne žehnáním otcem biskupem 2.1.2008.
V Mladé Boleslavi mladí koledníci nastoupí k požehnání v pátek 4.1. a ve skupinkách se rozběhnou do obchodních středisek Olympie, Interspar a Bondy centrum s kasičkami označenými logem Charita Česká republika a zapečetěnými Magistrátem města Mladá Boleslav. Každou skupinku 3 dětí bude provázet jeden vedoucí skupinky starší 15 let s průkazkou a platným občanským průkazem. Číslo kasičky a obč. průkazu musí souhlasit s čísly na průkazce. Koledníci budou na stejných stanovištích v pátek a v sobotu, případně i v neděli. Rovněž v neděli 6.1. bude koledování probíhat vždy po skončení katolické bohoslužby při východu z kostela.
Výtěžek mladoboleslavské sbírky bude rozdělen takto: Největší část (65%) bude věnována na podporu projektu Pomoc rodinám a lidem v nouzi, který je realizován provozem Oblastní charity Sobotka v r. 2008 se středisky Domova pokojného stáří v Libošovicích a Charitní pečovatelské služby. Další část (10%) půjde na humanitární pomoc do ciziny postiženým lidem (tsunami, zemětřesení, záplavy atd.). Zbytek bude věnován na tuzemské charitní aktivity (15%) a vlastní režii sbírky (10%).
Loňský výtěžek Tříkrálové sbírky v Mladé Boleslavi činil 56 455,50 Kč. Jak dopadne sbírka letos? Najde se dost štědrých lidí v našem bohatém městě automobilů? … Budeme vás určitě informovat. Přispět můžete jakoukoliv částkou vloženou do označené kasičky. Všem velkým i malým dárcům předem děkujeme a věříme, že se jim jejich dobročinnost mnohonásobně vyplatí. P.F. 2008


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |