Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka 2020

14.12.2019, autor: M. Mareš, foto J. Míšková, kategorie: Pozvánky
Tři králové na cestě za koledou na radnici - 7.1.2020
Zveme koledníky i ved. skupinek

Připravujeme další Tříkrálovou sbírku s tímto rozdělením výtěžku:
65 % pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Mladá Boleslav (CHOPS) na úhradu těch služeb těžce zdravotně postiženým, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
10 % mezinárodní humanitární pomoc
15 % projekty Diecézní charity v Litoměřicích
5 % projekty pomoci Charity ČR
5 % režijní náklady Tříkrálové sbírky

Výtěžek roku 2019 byl 113 936 Kč, z toho 65 % bylo použito na nákup zdravotních a pečovatelských pomůcek pro CHOPS Mladá Boleslav.

Zveme k účasti nejen děti a vedoucí skupinek, ale i např. řidiče.

Prosíme rodiče dětí chodících na náboženství, zda by ve středu 8. a ve čtvrtek 9.1. alespoň někteří nemohli děti přivést na faru o chvilku dříve, aby se podařilo vystrojování koledníků rovnoměrněji rozdělit. Velkým přínosem by samozřejmě bylo, kdyby někteří z rodičů přijali roli vedoucích koledujících skupinek. Zároveň bude na faře možnost nahlásit děti na konkrétní čas pro sobotní koledu v supermarketech (11.1. - na faře bude přípravný tým od 9:00 až do odpoledne). Pro víkendovou koledu také sháníme dobrovolníky - ved. skupinek, řidiče a do štábu na faru.

Prosíme tedy všechny, kdo jsou ochotni pomoci, aby kontaktovali M. Mareše (603 814 630).

V úterý 7.1. se vypravili naši koledníci na radnici - viz foto odchodu z kostela.
Článek a foto z koledy na radnici


Biblický citát na dnešní den
Udělám z vás rybáře lidí. (Mt 4,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |