Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka

19.12.2017, autor: I. Kolínová, kategorie: Pozvánky
Tříkrálová sbírka
5. a 6.1. obchodní centra, 8. až 10. 1. v ulicích města

Zveme k účasti nejen děti, ale i vedoucí skupinek a na pátek 5.1. a sobotu 6.1. též spolupracovníky řidiče, kteří by pomohli se střídáním skupin koledníků v hodinovém taktu v obchodních centrech Albert a Tesco. Od pondělí 8. do středy 10.1. se bude koledovat v rámci výuky náboženství v ulicích města.

Výtěžek v roce 2017 byl 97 553 Kč a z toho 15 000 Kč obdržel Dům péče ČČK v Mladé Boleslavi a 48 409 Kč Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.

Letošní záměr sbírky je tento:
65 % kompenzační pomůcky pro místní charitní pečovatelskou službu a podpora služeb pro lidi bez domova v místním středisku Naděje
10 % mezinárodní humanitární pomoc
15 % projekty Diecézní Charity Litoměřice
5 % projekty pomoci Charity ČR
5 % režijní náklady Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2017


Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |