Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka

31.12.2023, autor: M. Mareš, foto M. Mareš, kategorie: Farní Charita
Tříkrálová sbírka
Pomoc pro Sociální centrum Mary Ward v Užhorodě

Hlavním účelem naší letošní sbírky je pomoc pro Sociální centrum Mary Ward v Užhorodě, kde sestřičky CJ pečují v Domě na půl cesty o sirotky a děti z dětských domovů.
Opakujeme tedy hlavní účel sbírky z loňského roku. Díky štědrosti dárců mohly být z výnosu loňské tříkrálové sbírky pořízeny do sociálního centra nové patrové postele. Centrum také mohlo podpořit vdovy a válečné sirotky oblečením a školními potřebami.

Žehnání koledníků bude 1.1. při mši svaté v 10:30. Hlavní koledování je plánováno od 3.1. do 6.1. při hodinách náboženství. Podle situace se bude koledovat i později - dle počtu přihlášených počítáme i s koledou v obchodních centrech Albert-Jičínská a Olympia v sobotu 6.1.
Farníci mohou do sbírky přispět i na závěr všech mší svatých v neděli 7.1.

K účasti jsou zvány nejen děti, ale i vedoucí skupinek a další, např. řidiči. S nabídkou pomoci kontaktujte prosím s. Kristiánu 604 629 207, paní Bulisovou 724 288 246 nebo paní Kolínovou 732 636 622.
Vystrojování koledníků na faře se usnadní, pokud alespoň někteří z rodičů přivedou své děti na náboženství na faru již o něco dříve.

Koleda by mohla pokračovat i v týdnu od 8.1., bude záležet na zájmu koledníků i vedoucích skupinek.

Výnos sbírky je rozdělen takto: 65 % vybraných prostředků pro Sociální centrum Mary Ward, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika a 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Výše uvedené platí pro příspěvky v hotovosti do kasiček v Mladé Boleslavi. Pokud koledníky nezastihnete a chcete do celostátní tříkrálové sbírky přispět, můžete tak učinit například pomocí dárcovské SMS - viz druhá příloha s popisem DMS.

Ke stažení: Leták sbírky, 198 kB; Leták s DMS informacemi, 371 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |