Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka ukončena

07.01.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Farní Charita
Tříkrálová sbírka ukončena
s dobrým výsledkem

Tříkrálová sbírka v Mladé Boleslavi ukončena

Tříkrálová sbírka probíhala v Mladé Boleslavi od středy minulého týdne až do neděle. Tříkráloví koledníci při ní prosili o příspěvek zvláště na vznik nového domova seniorů s Alzheimerovou chorobou v Chotětově. Koledníky bylo možné potkat ve městě, kde lidem popřáli do nového roku a rádi na dveře posvěcenou křídou pořídili tradiční nápis K+M+B+2013. Tento nápis je znamením požehnání domu. V pátek koledníci navštívili také domov důchodců, kde potěšili seniory připravenými koledami a tříkrálovými dárky.

Letos poprvé jsme zkusili koledovat u 7. brány škodovky, bohužel s nevalným výsledkem. V pátek a sobotu bylo možné koledníky vidět v obchodních řetězcích Interspar a Olympia. Někteří lidé nás tam opravdu očekávali, což se pro koledníky stávalo velkým povzbuzením. Největšího podílu sbírky se pak tradičně dosáhlo v katolických kostelech po nedělních bohoslužbách. Celkem se letos vybralo 90 977,- Kč, což činí o 18,5 tis. Kč více než vloni.

Vřelé díky patří těm, kdo do sbírky jakoukoliv finanční hodnotou přispěli; a také i dobrovolníkům, kteří se do ní aktivně zapojili: podařilo se letos nakonec utvořit 32 skupinek, které se střídali v jedno- až dvou-hodinovém intervalu na různých místech. Někteří koledníci i jejich vedoucí se angažovali zároveň ve více skupinkách. Pro mnohé to znamenalo velké časové vypětí, které ovšem bylo odměněno jednak vědomím, že pomáhají dobré věci, a také opravdovou následnou radostí z výsledku sbírky.

Pozn.: někteří žádali upřesnění, tedy: podílem se nemyslí čistě matematický podíl. V kasičkách u kostelů se vybralo nejvíce vzhledem k času tam stráveném. Celkově kasičky u dopoledních mších sv. vykazují vysokou výtěžnost.


Biblický citát na dnešní den
Udělám z vás rybáře lidí. (Mt 4,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |