Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka

15.12.2009, autor: I. Kolínová, kategorie: Pozvánky
Výzva k přihláškám koledníků a strážců skupinek

Dne 6. až 10. ledna 2010 bude naše farní charita organizovat již osmý ročník tříkrálové sbírky. Každý rok je tato sbírka realizovaná díky obětavé práci dospělých i dětí z naší farnosti.
Pro naši farnost se jedná o výjimečnou příležitost, jak se zapojit do obnovení staré lidové tradice tříkrálových koledníků a aktivně se podílet na charitní pomoci, ke které nás při své návštěvě vybízel i Svatý otec. Děti se při této příležitosti učí svědčit o radostné zvěsti o Bohu, soucítit s lidmi trpícími a potřebnými i se postavit jednostrannému vidění světa pouhého úspěchu a peněz.
Chtěli bychom letos začít sbírku společně 6. ledna 2010 v 16 hodin v kostele. Připravili jsme pro děti další kostýmy a věříme, že pro ně bude povzbuzením, když začnou všechny společně a s požehnáním. Středeční odpoledne by koledovaly, předpokládáme, všichny skupinky. Tento den bychom chtěli dát sbírce evangelizační rozměr, navštívit magistrát, Staré město, Železnou ulici, Mírové náměstí i domácnosti.
Na další dny bychom připravili rozpis. Většinou by se již koledovalo v nákupních centrech. Jedno koledování by trvalo asi dvě hodiny.
Samozřejmě nám velmi organizačně pomůže, když budeme předem vědět, kdo a kdy se sbírky může zúčastnit. Kromě malých koledníků, kteří by mohli být vybaveni jednoduchými hudebními nástroji (tím se koledování velmi zatraktivní), potřebujeme pro každou skupinku i strážce kasiček starší 15 let.
Všechny dotazy ráda zodpovím a za každého pomocníka jsem předem vděčná. Prosím tedy jednak rodiče, zda by i Vaše dítě nemohlo pomoci a této koledy se zúčastnit, jednak strážce o přihlášky s vymezenými časovými pásmy - Ivana Kolínová, mobil 732 63 66 22, ivana.kolinova@seznam.cz


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |