Hlavní menu:


U Boha není nikdy krize

08.03.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Promluvy
U Boha není nikdy krize
Otec biskup u nás v kostele

Otec biskup, doprovázen generálním vikářem Mons. Stanislavem Přibylem, nás přijel poprvé pozdravit a povzbudit. Předání kytice doprovázelo dětsky milé „Květiny od nás vezměte a hlavně se za nás modlete“. Opětováno bylo „Modlete se i vy za mne“. Na uvítání promluvil MUDr. Toman a P. Józef.
Zaznamenáno ze slov otce biskupa:
Musíme (všichni) sekat latinu. Bůh promlouvá i dnes do našich životů. Nesmíme ale zapomínat na kříž. Ježíš byl Božím synem i před proměněním na hoře před zraky Petra, Jakuba a Jana (Mk 9, 2-10). Proměna nastala u učedníků, jejich oči a mysl se otevřela. Jde o proměnu nás samotných - snahu více vidět, rozumět a konat.
Při zmínce o krizi se nám dostalo ujištění, že u Boha nikdy v krizi nebudeme, pokud se od něj neodvrátíme.
Po bohoslužbě s námi otec biskup a generální vikář besedovali ve společenské místnosti na faře.

Modleme se, ať otec biskup, v duchu svého hesla Ať vidím, přináší stále více světla do naší diecéze.

» Přejít na článek U Boha není nikdy krize na webu http://tisk.cirkev.cz/.

Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |