Hlavní menu:


Umět být menšinou

04.12.2010, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Umět být menšinou
Adventní duchovní obnova s P. Michalem Podzimkem

Nosným textem byl verš Lk 12,32 Neboj se malé stádce , neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. V návazných verších Lukáš upřesňuje: Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

V dnešním novopohanském světě by na nás mělo být vidět, že Bůh přišel na tuto zem. Vládnout spolu s Bohem činí člověka šťastným. Nejedná se ale ani o světskou vládu nad zemí, ani o sobecké uspokojení, že nad někým lidsky vládnu. Doba většinové identifikace českého národa s křesťanstvím již minula. To je třeba přijmout jako nevratný jev. Obecně je důležité nelpět na svých představách . Lukáš citované verše psal v době, kdy bylo zřejmé, že Izrael nepřijme křesťanství. Bylo to napsáno z pohledu křesťanské obce, kde se nesplnilo očekávání, jak bude Bůh „pozemsky“ vládnout. Lukáš proto zdůrazňuje osobní vztah k Bohu. Organizované křesťanství v podobě struktury je důležité, na této struktuře ale naše víra nemůže stát. Mt 6,33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Člověk si nemá dělat starosti, když se neplní jeho představy.

P. Michal Podzimek byl v období 1999-2000 kaplanem v naší farnosti. Mnoho let vykonával funkci šéfredaktora Zdislavy. V současné době působí v Liberci, má na starosti pastoraci vysokoškoláků, přednáší na univerzitě a je členem diecézní kněžské rady.

V neformální besedě vyzdvihnul naši farnost jako příkladnou ve smyslu bohatého farního života, s rovnoměrným zastoupením všech věkových kategorií, což není obvyklé. Prohlubováním osobního vztahu k Bohu každého z nás se budeme blížit ke společnému cíli, a tím také v našem společenství k sobě navzájem.

Fotogalerie je zde.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |