Hlavní menu:


Úmysly mše sv. druhých pátků v měsíci

05.11.2010, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Pořad bohoslužeb

V České republice dochází ročně k 25 000 umělých potratů. Denně je tak zabito až 70 bezbranných lidí (www.prolife.cz). Matky nechávají zabíjet své vlastní děti ještě dříve, než se jim narodí. Nechávají zabít živý vyvíjející se plod často pro své nezodpovědné pohodlí. S lidským plodem se tak zachází jako s nepotřebnou věcí – ne jako s člověkem (kultura smrti).
Proto budeme každý druhý pátek v měsíci (pokud bude všední den)obětovat mši sv. za úctu k počatému životu, důstojnost člověka a vědomí odpovědnosti člověka. Připojíme se tak k modlitebním úmyslům křesťanského společenství s názvem Kruciáta (www.kruciata.cz), aby se toto velké zlo dále nešířilo a lidé si uvědomili velikost daru života.
Do společenství Kruciáty je možné se navíc připojit i příslibem na stránkách Kruciáty nebo přes poštovní adresu. Člen Kruciáty se tím na rok zavazuje ke každodenní modlitbě za obnovení kultury života a obětuje jednou za měsíc sv. přijímání ve všední den na tentýž úmysl.

Informace budou na nástěnce kostela a také u o. Kamila nebo na
www.kruciata.cz


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |