Hlavní menu:


V božím milosrdenství záchrana pro tento svět

05.12.2015, autor: M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
P. Henryk KUMAN a P. Jan JUCHA navázali na jimi započatou obnovu

Požehnané působení misionářů saletínů P. Henryka a P. Jana začalo v naší farnosti před dvaceti lety. Dnešní duchovní obnova byla tedy zároveň milým setkáním s těmi, kteří nastartovali mnoho aktivit v našem farním společenství. Několik myšlenek z obnovy:

Advent je dobou očekávání. Neměli bychom čekat a nic nedělat, ale dát Bohu osobní odpověď. Svatá Faustyna Kowalská je známou polskou světicí. Kostel s obrazem Milosrdného Ježíše je v Krakově jen 10 minut od semináře. Oba polští duchovní zde v době svých studií byli častými hosty.

Společnost je na scestí. Ne člověk, ale věci mají nejvyšší hodnotu. Zbožštili jsme materiálno. To, co by mělo být pod nohami, je na oltáři.

Snažíme se lidsky přelézat branku, při tom brána k milosrdenství je stále otevřená.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství (Mt 5,7) tento verš uvozuje též poselství Svatého otce Františka k 31. světovému dni mládeže v Krakově

Věřme milosrdenství. Opakujme: "Důvěřuji Ti"

P. Jan nás pozval do Bozkova, kde 17.1. bude otevřena Brána milosrdenství .

Poděkování nejen oběma duchovním, ale i těm, kteří připravili bohatě prostřený stůl na faře.


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |