Hlavní menu:


Vánoční pořad bohoslužeb

13.12.2007, kategorie: Pořad bohoslužeb
Období 24.12.2007 - 1.1.2008

VÁNOCE 2007
římskokatolická církev Mladá Boleslav
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24.12. pondělí – Štědrý den
7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ (poslední adventní) kostel sv. Jana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vigilie (svatvečer) NAROZENÍ PÁNĚ
arciděkanský kostel
15:30 1. NEŠPORY (večerní chvály) slavnosti Narození Páně
16:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ (1. vánoční) slavná
Zpívají děti a mládež, lidový zpěv s koledami.
Večerní mše sv. v 18:00 se nekoná.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (Boží hod vánoční)
- v noci (24.12/ 25.12.): arciděkanský kostel
24:00/ 0:00 MŠE V NOCI o Narození Páně půlnoční
Zpívá chrámová schola.
Eduard Marhula : ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ KOLEDOVÁ (v pořadí : Kyrie
– Gloria – Credo – Offertorium – Sanctus – Agnus Dei – Benedictus)
Latinská koleda : ADESTE FIDELES (úprava P. Josef Olejník)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25.12. úterý
- během dne platí tento zvláštní pořad bohoslužeb:
9:30 LAUDY (Ranní chvály) arciděkanský kostel
10:00 HLAVNÍ MŠE ve dne slavná
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Boleslav, sólisté, chrámová schola a orchestr.
Sbormistr - Blanka Boháčková; varhany – Miloš Formáček; sólisté – Lenka
Tondrová, Tereza Moravcová, Jiří Bartoš (divadlo F.X. Šaldy Liberec), Libor
Novák (Státní opera Praha)
Jakub Jan Ryba: ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE “Hej mistře“ (Kyrie – Gloria -
Graduale – Credo – Offertorium – Sanctus/ Benedictus – Agnus Dei - Závěr)
15:00 VÁNOČNÍ BESÍDKA nejen pro děti kostel sv. Jana
16:00 MŠE SVATÁ na sídlišti v Domě s pečovatelskou službou
18:00 MŠE SVATÁ večerní kostel sv. Jana
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gen. zkoušky: sobota 22.12. v 8:30 na Marhulovu mši - kůr arciděk. Kostela
sobota 22.12. v 10:00 na Rybovu mši - kůr arciděk. Kostela
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VÁNOCE ‘07 - NOVÝ ROK ‘08
římskokatolická církev Mladá Boleslav
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26.12. středa
Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Platí pořad bohoslužeb jako v neděli:
MŠE SVATÉ v 9:00, 10:30 (arciděk. kostel) a 18:00 (sv. Jan)
Nebudou ranní chvály v 8:30.
Při mši sv. v 9:00 - běžně zpívaná liturgie s s lidovými koledami
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
27. – 29.12. (čtvrtek až sobota): pravidelný pořad bohoslužeb pro všední dny -
všechny bohoslužby u sv. Jana a v sobotu na sídlišti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30.12. neděle v oktávu Narození Páně
Svátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Platí pravidelný nedělní pořad bohoslužeb pro zimní období:
MŠE SVATÉ v 9:00, 10:30 (arciděk. kostel) a 18:00 (sv. Jan)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31.12. pondělí – sv. Silvestra
7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Děkovná bohoslužba na ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU
Novoroční vigilie MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
15:30 1.NEŠPORY slavnosti Matky Boží, P. Marie arciděkanský kostel
16:00 MŠE SVATÁ slavná a TE DEUM
Zpěv chrámové scholy a lidu
Liturgické písně s nápěvy lidových koled
Bože, chválíme tebe (Te Deum) – ambrosiánský chvalozpěv
Večerní mše sv. v 18:00 se nekoná.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1. úterý - Nový občanský rok
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Platí pořad bohoslužeb jako v neděli:
MŠE SVATÉ v 9:00, 10:30 (arciděk. kostel) a 18:00 (sv. Jan)
9:00 HLAVNÍ MŠE SVATÁ arciděkanský kostel
Běžně zpívaná liturgie s lidovými koledami.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ke stažení: V pdf., 199 kB


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |