Hlavní menu:


Vrchol diecézní pouti - katedrála Hnězdno

24.07.2016, autor: M. Mareš, foto A. Marešová, kategorie: Fotogalerie
Mše svatá na Lechově pahorku
Třetí díl seriálu pouti do Krakova

Včera naši mladí navštívili katedrálu na Lechově pahorku v Hnězdně , čímž vyvrcholila diecézní část pouti do Krakova. O rozšíření kaple z 9. století na kostel se zasloužila Doubravka, po její smrti zde byly v r. 977 uloženy její ostatky. Péči o dokončení kostela převzal její syn, Boleslav Chrabrý. V tomto kostele uložil v r. 997 Boleslav Chrabrý ostatky sv. Vojtěcha. Kostel se stal o tři roky později, v roce 1000, sídlem prvního polského arcibiskupa Radima - nevlastního Vojtěchova bratra. Břetislav I., český kníže na válečném tažení, katedrálu v r. 1038 pobořil a ostatky sv. Vojtěcha odvezl do Prahy. V r. 1064 byla vysvěcena nově postavená románská katedrála. Němečtí rytíři katedrálu v r. 1331 kompletně zničili. Nová gotická katedrála byla vysvěcena v r. 1378. Barokizace proběhla v letech 1641 - 1652.

V katedrále byli korunováni tito polští králové:

v roce 1025: Boleslav I. Chrabrý
25. 12. 1025: Měšek II. Lambert
25. 12. 1076: Boleslav II. Štědrý
26. 6. 1295: Přemysl II.
v srpnu 1300: Václav II. (českým králem byl od r. 1283)

Závěr života sv. Vojtěcha a jeho ostatky

Fotogalerie se 5 snímky, poslední s ostatky sv. Vojtěcha:

Hnězdno

Hnězdno
24.07.2016 13:40:26

Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |