Hlavní menu:


Vyhrajeme? Vyhrajeme!

30.01.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Osobní názor
Vyhrajeme? Vyhrajeme!
Čo bolo, to bolo, terazky som majorom

Kdyby prezidentská předvolební kampaň probíhala korektně a nejčtenější deník nevydal, v rozporu s volebním zákonem, lživé nepodepsané tvrzení o panu Schwarzenbergovi, bylo by vítězství pana Zemana nesporné. Milion čtenářů Blesku byl ve volební den manipulován synem člena ÚV KSČ. Žel Bohu došlo k zopakování „legitimních“ parlamentních voleb v roce 1946. Komunisté tehdy potřebovali za každou cenu vyhrát. Proto museli být ze Sudet vyhnáni skoro všichni Němci, aby komunisté mohli rozdat co nejvíce lidem půdu (samozřejmě kvůli očekávání rudého volebního hlasu – po Únoru všichni „dobrovolně“ zase půdu odevzdali do JZD). Získávání hlasů probíhalo, stejně jako nyní, vysoce operativně. Ve Žlebech komunisté vzali těsně před volbami v r. 1946 za ruku bezzemky a ukázali jim lán, který před jejich očima vykolíkovali na díly, které měli dostat. Bezzemci odvolili, komunisté kolíky vytahali a měli hotovo – hlasy již přece dostali. I nyní byl falešně vyroben nepřítel v podobě sudetských Němců, už si skoro přebírajících majetek. Lhostejno, že skutečným tvrzením pana Schwarzenberga bylo sdělení, že majetkový status, určený dekrety, je nezměnitelný, doložený právními expertizami MZV.
Objevila se řada blábolů o tom, kdo byl lepší kandidát. Záleží na kritériích. Pokud někdo u politika upřednostňuje to, zda skutečně slouží lidem, těžko se shodne s tím, pro kterého je nejlepším politikem ten, který nejlépe podpásově argumentuje, provádí špinavé obchody a populisticky manipuluje. Ti, pro které byla důležitá pravdivost kandidáta, pan Schwarzenberg nezklamal – v posledním televizním duelu nezaznamenal www.demagog.cz ani jednu nepravdu, za to pan Zeman mluvil nepravdivě dokonce třikrát, a to v zásadních věcech. Spočítejme si matematicky poměr 3/0 a dostaneme přesně vzdálenost obou kandidátů od sebe v tomto kritériu. Pan Zeman chtěl, stejně jako KSČ v r. 1946, vyhrát za každou cenu. Pan Schwarzenberg se nezpronevěřil osmému přikázání. Ví stejně jako my, že konečné vítězství není vítězství tohoto světa. Také sv. Václav svůj život zde na zemi nevyhrál. Nebojoval sobecky za sebe, ale za Pravdu, Lásku a Pokoj, za našeho Pána. Proto mu právem dodnes patří naše úcta. Jako symbol české státnosti je ctěn i mnoha lidmi, kteří naši vlast opravdu milují, i když nechodí do kostela. Svatováclavský chorál byl zpíván i v listopadu 1989 miliony lidí v naději, že moc zločinecké KSČ bude zlomena. Měl by být zpíván i dnes. Svatováclavská koruna je i světsky uznávaným symbolem hlavy českého státu. Proto mne tolik mrzí, co pan Zeman na adresu sv. Václava řekl, a co předvolebním šovinistům a kádrovákům kupodivu vůbec nevadilo. Uvidíme, jak pan Zeman bude plnit svůj slib, že bude prezidentem všech. Zhruba 5,7 milionů oprávněných voličů mu svůj hlas nedalo – možná právě proto, že si myslí, že ten, který nemá v úctě kámen úhelný českého státu, by neměl být prezidentem.
Pan Schwarzenberg v prezidentské volbě získal 81,7 % hlasů na Božím Daru (jak symbolické), 69,0% hlasů na Bradleci a 50,3 % hlasů v Mladé Boleslavi. Jsem hrdý na to, že většina boleslavských voličů nenaletěla hnusné pomlouvačné kampani ve stylu padesátých let. Modleme se za to, aby i v naší zemi, těžce zkoušené mnoha desetiletími hnědé a rudé totality, stále více lidí poznávalo, že Ježíš je důležitější než Cézar. Modleme se tedy i za budoucího pana prezidenta. Aby i on pochopil, že bez kříže svatováclavskou korunu nosit nelze.

Doufáme, že bude prezidentem všech

Vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí?

Žehnání politikům?

U nás v Kocourkově


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |