Hlavní menu:


Zákon korupce a chudoby

06.02.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Ze světa
Korupce a chudoba jsou rodné sestry

1. Korintským 6:12 | ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit.
Problémy ve zdravotnictví nevznikly nyní. Ti, kteří před dvaceti lety hlásali "všechno je dovoleno" bez toho nutného dovětku, navenek vše svěřili neviditelné ruce trhu, ti nyní sklízejí ovoce. Oni ty ruce korupčníků tak úplně neviditelné nejsou. Jenom bychom ty, kteří na korupci upozorní, neměli vyhazovat z práce.
Jsme přesvědčeni o tom, že odpovídající finanční ohodnocení nejen lékařů, ale všech zdravotníků nevyžaduje navýšení výdajů ze státního rozpočtu. Postačujícím prostředkem k řešení současné neuspokojivé situace je snížení cen léků, zdravotnického materiálu a techniky na průměrnou evropskou úroveň spolu s důsledným uplatňováním racionální lékové politiky. Nedílnou součástí tolik potřebné reformy a restrukturalizace zdravotnictví musí být zprůhlednění hospodaření a potlačení korupčních mechanizmů, jimiž odtékají ze zdravotnictví prostředky v řádu miliard (z petice SOS zdravotnictví).

Daniel Raus v sobotním Křesťanském týdeníku na ČRo1 nazval věci pravými jmény.

» Přejít na článek Zákon korupce a chudoby na webu www.rozhlas.cz.

Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |