Hlavní menu:


Ze sčítání obyvatel nemáme relevantní informaci

04.01.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info
P. Opatrný interpretuje výsledky

Výsledky jsou zatím předběžné, detaily za jednotlivá města ještě nebyly publikovány. Jak to vypadá v územním členění:
Litoměřická diecéze naváže na hodnotu 12,2 % katolíků z roku 2001 zřejmě hodnotou zhruba 3,3 %. Konkrétně kraj UL má 2,8 % a LB 3,9 %. Z okresů uveďme Most 2,3 %, Litoměřice 3,5 %, Mladá Boleslav 3,8 % a špičkové Uherské Hradiště 34,4 % (v r. 2001 ještě 61,1 %).
Trend je zřejmý, v Čechách zhruba tří- až čtyřnásobný pokles, na Moravě pokles ani ne dvojnásobný.

Čísla se týkají úřední statistiky, nikoliv návštěvnosti kostelů, kde v některých městech (naše nevyjímaje) došlo k výraznému nárůstu návštěvnosti kostelů rodinami s dětmi.

K tomu P. Aleš Oparný:

A pokud jsme skutečně věřícími křesťany, potom s radostí vyznáváme, že Pán Ježíš zemřel za všechny lidi („sečtené i nesečtené“), že Bůh touží po spáse všech a že církev je nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.

» Přejít na článek Ze sčítání obyvatel nemáme relevantní informaci na webu www.pastorace.cz.

Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |