Hlavní menu:


Zvon Václav na naší staroměstské věži

08.09.2017, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Byl ulit zvonařem Janem Jiřím Kuehnerem v Praze r. 1779. Za příznivého počasí můžeme zvonění slyšet i do vzdálenosti 2 km.
Zvon Václav je ovládán automatickým spínačem ze sakristie arciděkanského kostela a v současnosti je nastaveno zvonění vždy na 5 min.takto: každý den v poledne (tzv. Anděl Páně), každý den večer v 17:30 (tzv. klekání a ev. i pozvání na mši sv.) a v neděli v 8:45 (pozvání na dopolední bohoslužby). Kromě toho se zvonění spouští při mimořádných událostech. Např. to bylo při zvolení papeže nebo loni na výzvu ČBK po zavraždění francouzského kněze J. Hamela.
Ve zvonové dřevěné stolici zůstalo místo i po větším zvonu Marie, jehož bronz nacistům posloužil pro válečné potřeby. Existují zvony na některých nevyužívaných kostelících, z nichž by mohl v budoucnu některý z nich zvukově Václava doplnit.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |