Hlavní menu:


Biblická čtení o prázdninách

30.06.2011, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí
pro účastníky i neúčastníky blických hodin Setkávání nad Biblí

Budeme číst oddíly podle rozpisu č. 61 - 66.

(61) Lv 25,47 nn;26; 27, 1-13 * Ž 45 * Př 10, 22 * Mk 10, 32 nn
(62) Lv 27, 14 nn; Nu 1 * Ž 46 * Př 10, 23 * Mk 11, 1-26
(63) Nu 2+3 * Ž 47 * Př 10, 24-25 * Mk 11, 27 nn; 12, 1-17
(64) Nu 4+5 * Ž 48 * Př 10, 26 * Mk 12, 18-37
(65) Nu 6+7 * Ž 49 * Př 10, 27-28 * Mk 12, 38 nn; 13, 1-13
(66) Nu 8+9 * Ž 50 * Př 10, 29-30 * Mk 13, 14 nn

Připomínám, že rychlost čtení = 1 oddíl za 2 týdny.


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |