Hlavní menu:


Setkávání nad Biblí

 
24.07.2017, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách

Bibličtí badatelé si během prázdnin přečtou dvoje pokračování biblického seriálu. Čtení z 1. knihy kronik značně opakuje text z 2. knihy Samuelovy. Celý článek ...

20.07.2016, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách

Během prázdnin mají bibličtí badatelé za úkol přečíst pouze dvoje pokračování našeho (ne)konečného biblického seriálu. To platí i pro naše anonymní čtenáře. Příští Biblická hodina bude včas oznámena. Celý článek ...

31.08.2015, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách

Během prázdnin jsme měli za úkol přečíst pouze dvoje pokračování našeho (ne)konečného biblického seriálu. Není problém se připojit a naskočit do rozjetého autobusu. Příští Biblická hodina bude včas oznámena.
Celý článek ...

30.06.2014, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách - oprava

I o prázdninách pokračují bibličtí badatelé ve čtení Písma svatého. Rychlost čtení jsme o prázdninách zmírnili - přečteme si každý doma jen 2 série, viz přiložený rozpis. Celý článek ...

06.07.2013, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách

I o prázdninách pokračuje čtení Písma svatého zavedenou rychlostí = 1 oddíl za 2 týdny. Sejdeme se však až v září.
Zde je podrobný rozpis. Celý článek ...

27.06.2012, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách

I o prázdninách pokračuje čtení Písma svatého zavedenou rychlostí = 1 oddíl za 2 týdny. Sejdeme se však až v září.
Zde je podrobný rozpis. Celý článek ...

30.06.2011, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách

pro účastníky i neúčastníky blických hodin Setkávání nad Biblí

Kdo chce číst s námi, soustavné čtení Písma svatého pokračuje i o prázdninách, ale sejdeme se opět až začátkem září. Celý článek ...

26.09.2010, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

A Bible má přece pravdu ...

Aktualita ze světa vědy

Naše Setkávání nad Biblí pokračuje čtrnáctidenně podle rozpisu v sekci Události. Čas od času se vyskytne zpráva o potvrzení některé biblické události.
Přináším odkaz z výsledku výzkumu z z University of Colarado.

» Přejít na článek A Bible má přece pravdu ... na webu www.novinky.cz.
28.06.2010, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická čtení o prázdninách

pro účastníky i neúčastníky blických hodin Setkávání nad Biblí

Kdo chce číst s námi, soustavné čtení Písma svatého pokračuje i o prázdninách, ale sejdeme se opět až začátkem září. Budeme číst oddíly podle rozpisu č. 36 - 40.
Připomínám, že rychlost čtení = 1 oddíl za 2 týdny. Celý článek ...

07.04.2010, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Deset egyptských ran z pohledu vědy

Aktuální příspěvek k našemu čtení biblických textů

Na základě nových výzkumů vědci podle National Geographic Society tvrdí, že pro deset pohrom existují důkazy o začátku putování do Země zaslíbené popsaném v knize Exodus (2. Mojžíšova).

» Přejít na článek Deset egyptských ran z pohledu vědy na webu www.novinky.cz.
11.12.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

Přejeme požehnané svátky s Písmem svatým

Přátelé, kteří čtou systematicky Písmo svaté, mají nyní za úkol číst 23. a 24. sérii, protože se pravěpodobně sejdeme až 13.1. To bude ještě uvedeno v rubrice Události. Podrobný rozpis čtení je zde:
Celý článek ...

21.06.2009, autor: J. Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

Skončili jsme pro tento "školní rok" Setkávání nad Biblí. Ale u Boha nejsou prázdniny. Proto jsme dohodli soutavné čtení i pro příští prázdninové měsíce, i když se nebudeme scházet. Budou to série podle rozpisu č. 11 - 15 s tím, že se příště sejdem pravděpodobně opět ve středu 2.9. A budeme se přednostně věnovat evangeliu.
(11-15) Gn 24, 52nn; 25+26+27+28+29+30+31; 32, 1-12 * Ž 10+11+12+13 * Př 3, 7-18 * Mt 8, 18nn; 9+10; 11, 1-6
Kdo to chce vidět rozloženě, viz příloha.

Ke stažení: Lectiones_biblicae_1-2.xls, 34 kB

08.06.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

V příští biblické hodině ve středu 17.6. 2009 se zamyslíme nad texty 10. série v rozpisu čtení Písma svatého:
(10) Gn 23; 24, 1-51 * Ž 9,13nn * Př 3, 1-6 * Mt 8, 1-17

23.05.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

V příští biblické hodině ve čtvrtek 4.6. 2009 se zamyslíme nad texty 9. série v rozpisu čtení Písma svatého:
(9) Gn 20+21+22 * Ž9, 1-12 * Př 2, 16nn * Mt 7,15 nn

07.05.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

arciděkanský úřad

V příští biblické hodině 20.5. 2009 se zamyslíme nad texty 8. série v rozpisu čtení Písma svatého:
(8) Gn 18,20 nn; 19 * Ž 8 * Př 2, 6-15 * Mt 6,25 nn; 7, 1-14

24.04.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

Příští biblická hodina proběhne ve středu 6. května a zamyslíme se nad texty přidělené pro 7. čtení:
(7) Gn 16+17; 18, 1-19 * Ž 7 * Př 2, 1-5 * Mt 6, 1-24

15.04.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

Příští biblická hodina proběhne ve středu 22. dubna. Texty ke čtení jsou následující:
(6) Gn 13,5 nn; 14+15 * Ž 6 * Př 1, 29 nn * Mt 5, 27 nn

28.03.2009, autor: J. Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

26.03.2009

Biblická hodina proběhla nad určenými texty, zatím jen Starého zákona.
Příští setkání bude ve středu 8. dubna. Abychom se dostali také na Nový zákon, budeme číst tentokrát do příště texty jen pro jeden týden a začneme evangeliem (i z minulých týdnů).
Texty ke čtení na příště (5. týden):
(5) Gn 11+12+13,1-4 * Ž 5 * Př 1,24-28 * Mt 5, 1-26
Celý článek ...

07.03.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

4.3.2009

Biblická hodina proběhla nad texty
Gn 1+2 * Mt 1; 2, 1-12
Gn 3+4 * Mt 2, 13 nn; 3, 1-6.
Příští setkání bude až ve čvrtek 26.března vzhledem k přednášce Kř. akademie a březnovým liturgickým slavnostem.
Texty ke čtení na příště:
Gn 5+6+7 * Ž 3 * Př 1, 10-19 * Mt 3,7 nn; 4, 1-11
Gn 8+9+10 * Ž 4 * Př 1, 20-23 * Mt 4,12 nn

Celý článek ...

12.02.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

11.2.2009

Biblická hodina proběhla nad texty Žid 4, 1-11 * Mk 2, 1-12.
Příští setkání bylo dohodnuto vzhledem k farnímu zájezdu a Popeleční středě až na středu 4. března.
Texty ke čtení:
Gn 1+2 * Ž 1 * Př 1, 1-6 * Mt 1; 2, 1-12
Gn 3+4 * Ž 2 * Př 1, 7-9 * Mt 2, 13 nn; 3, 1-6

Začínáme totiž se soustavným čtením Písma svatého rozvrženým po týdnech. Celý článek ...

29.01.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina

28.1.2009

Biblická hodina proběhla nad texty 1 Jan 4, 11-18 a Mk 6, 45-52. Diskutována byla především témata víra - láska - strach. V závěru byl podán návrh na systematické čtení Bible podle někdejšího projektu radia Proglas s rozvrhem 7 let.
Příští biblická hodina: středa 11.2. - texty Žid 4, 1-11 * Mk 2, 1-12

11.01.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka - kudy mám jít?

Na cestě k věrohodnosti
19.12.2008, autor: J. Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Večer na téma Bible

21.12. 20.00 hodn, ČT 2

Komponovaný pořad na ČT2 nabízí základní informace o nejrozšířenější knize světa a následně i o práci s jejím textem v současném českém prostředí. podrobnosti jsou zde:

» Přejít na článek Večer na téma Bible na webu http://tisk.cirkev.cz/.
01.12.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 26.11.

21.11.2008, autor: M. Mareš, dopl. J. Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 12.11.

Společnost svádění, finanční krize, 17. listopad
30.10.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 29. října 2008

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Tentokrát jsme se zamýšleli nad čtením z listu Galatským 3, 1-5 a evangeliem podle sv. Lukáše 11, 1-4. Celý článek ...

16.10.2008, autor: J. Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodina 15.10.

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Toto setkání jsme věnovali úryvku Kaz 3,1-11.
Příští setkání bude ve středu 29.10.2008.
Celý článek ...

06.10.2008, autor: M. Mareš (doplnil J. Vosáhlo), kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 1.10.

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli
19.09.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 17. září 2008

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Tentokrát jsme se zamýšleli nad čtením z 1. listu Tesalonickým 3, 6-10, 16-18 a evangeliem podle sv. Matouše 23, 27-32. Navíc jsme si vyprávěli o životě sv. Moniky. Celý článek ...

02.09.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka ve středu 17.9.

Zahajujeme opět v 19.00
02.07.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 2. července

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli
20.06.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 19. června

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Informace o proběhlém setkání a čtení na příště. Celý článek ...

08.06.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 5. června

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli
22.05.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka 21. května

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Několik informací o proběhlém setkávání nad Biblí. Celý článek ...

08.05.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Setkávání nad Biblí

Shrnutí 2. biblické hodinky

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Shrnutí proběhlé biblické hodinky ze středy 7. května a informace o další, která je plánována na 21. května. Celý článek ...

24.04.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí

Biblická hodinka

Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Pár slov o proběhlé biblické hodince - setkávání nad Biblí ve čtvrtek 24. dubna a informace o další, která je plánována na 7. května. Celý článek ...

Kategorie článků podle abecedy


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |