Hlavní menu:


Biblická hodinka 12.11.

21.11.2008, autor: M. Mareš, dopl. J. Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí
Společnost svádění, finanční krize, 17. listopad

Zamýšleli jsme se nad sdělením z listu Efezským 4,32 – 5,11
Diskutovali jsme verše „Vést dvojsmyslné řeči se nepatří“ a „Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem“ ve vazbě na myšlenky pana L. Mlčocha k současné finanční krizi (čerpáno z Kat. týdeníku č. 42 z článku Důvěra na písku společnosti svádění).
Vazba na současnou finanční krizi
Jsme do značné míry závislí na hráčských vášních, které probíhají na padesáti burzách dnešního světa. Zde se spekuluje ve snaze vydělat co nejvíce a pokud možno hned. V globálním kasinu se stává, že neuvážené či naopak dobře promyšlené slovo vlivného hráče dokáže bořit světy.
Žijeme ve společnosti svádění. Marketingová komunikace a teorie reklamy se řídí ideou svádění už dlouho. Je prosazováno
1) Každá poptávka je dobrá, není morálně sporných žádostivostí.
2) Puritanismus na pracovišti - hedonismus ve spotřebě. Makej, makej – utrácej, utrácej.
Pokušení vyvolává posedlost po penězích jako univerzálním prostředku uspokojení.
I v USA došlo k propojení soukromého byznysu a politických trhů. Jako první zde zkrachovaly mamutí hypotéční korporace založené samotným státem ve prospěch soukromého byznysu. Pozdní kapitalismus trpí mravní slabostí. Pokud jsou výsledky hospodaření O. K., jsou privatizovány. Pokud ale přejdou do červených čísel, dochází příliš často k jejich socializaci, tedy k jejich přenesení na stát.
Karel Čapek napsal, že království lži není tam, kde se lže, ale tam, kde se lež přijímá. Svádění reklamy a marketingové komunikace v konzumní společnosti není postaveno na lži, ale na polopravdách. A ty polopravdy už všichni přijímáme – skoro jako samozřejmost. Království polopravdy je vzpourou proti dvouhodnotové logice ano-ne, kterou po nás žádá Pán; všechno ostatní je od zlého. Cenou za polopravdy společnosti svádění jsou polokrádeže, u nichž nelze soudně prokázt vinu ani nevinu.
Krize obnažila potřebu návratu ideálů a morálky do světa financí i politiky. Finance bez morálky a politika postavená na klientelismu a korupci jsou světu nebezpečné. Je potřeba hodnotové změny, skutečného obrácení – konverze společnosti svádění. Sociální dimenze evangelia nás zavazuje pracovat na nové vizi pro civilizaci, k níž patříme, a za niž neseme zvláštní zodpovědnost.
Nevymanili jsme se přece před 19-ti lety z područí historického materialismu proto, abychom sedli na lep jeho „překabátěné“ svůdnější, a proto i nebezpečnější podobě.
Nad verši Lk 13,10-17 jsme shodně pěli chválu úžasnému Božímu vynálezu – neděli.
Příští setkání dne 26.11. uvede p. Spišák verši Fp 2, 5-11.

Čtení z Písma sv. na toto období:
(st 32. týdne - út 34. týdne)

Tit 3, 1-7 * Luk 17, 11-19
Flm 7-20 * Luk 17, 20-25
2 Jan 4-9 * Luk 17, 26-37
3 Jan 5-8 * Luk 18, 1-8

Zj 1, 1-4; 2, 1-5a * Luk 18, 35-43
Sk 28, 11-16.30-31 * Mat 14, 22-33 (Posv. římských bazilik)
Zj 4, 1-11 * Luk 19, 11-28
Zj 5, 1-10 * Luk 19, 41-44
Zj 10, 8-11 * Luk 19, 45-48
Zj 11, 4-12 * Luk 20, 27-40

Zj 14, 1-3.4b-5 * Luk 21, 1-4
Zj 14, 14-20 * Luk 21, 5-11

* * *


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |