Hlavní menu:


Biblická hodinka 19. června

20.06.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí
Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Dnešní čtení

Tentokrát jsme se zamýšleli nad odstavcem z druhého listu Timoteovi, 1. Kapitoly, verše 1-3 a 6-12 společně s p. Kloudovou. Ačkoliv se v první části jedná o úvod a pozdravy, i zde lze nalézt inspiraci a důležitá slova. Vybízení, které v daném úseku Pavel píše Timoteovi je významné, ale zároveň pronesené v lásce. Tak bychom měli jednat s ostatními – říkat důležité věci, i když třeba nejsou příjemné, ale vždy v lásce. Od Pána jsme dostali víru – jedná se o skutečně velký dar, je to nejvíce, co jsme mohli dostat; zároveň je to však také závazek, který jsme obdrželi i pro budování společenství. Pavel dále vybízí Timotea k vydávání svědectví, zároveň však ponechává svobodu ve způsobu vydávání svědectví, kterou máme od Pána. Dělejme to, co můžeme, Pán se k tomu přizná. Bůh nenechá člověka v depresi, On člověka miluje. Cílem našeho bytí je, aby lidé mohli vnímat Boží přítomnost skrze nás. Rozněcujme oheň Božího daru, i když se nám zdá, že se to právě úplně nedaří.

Nad čtením z evangelia podle sv. Marka (kapitola 12, verše 18-27) jsme se zamýšleli společně s p. Vosáhlovou. Uvedená pasáž pojednává o absurdním příběhu ženy a sedmi bratří, na kterém chtěli saduceové dokázat Ježíši, že nemá pravdu. Stejně jako oni však také my často pokoušíme Pána a snažíme se napasovat Boží svět do našich lidských představ. Výsledkem toho je pak často dojem nikoliv, že tato naše představa je nereálná, ale že nereálná je tato část Božího světa. Je důležité si uvědomit, že Boží svět se sice nepohybuje v mezích našeho myšlení, ale to není důvodem, abychom z toho měli rozpačitý pocit – ba naopak. Neumíme popsat ani jakkoliv jinak znázornit nový život, který nám zvěstoval Kristus, důležité ale je, abychom mu věřili a šli za ním. Věřili v Boží velikost, ve které se rozplyne malost času a prostoru a otevře se celá pravda věčnosti a nekonečna. Důležité je, abychom si uchovali naději, protože kdo žije v naději, žije jinak. Po smrti už nebudeme potřebovat víru ani naději, protože budeme mít jistotu, jistotu lásky.

Příště čteme

První čtení z druhého listu Timoteovi, kapitola 4, verše 1 – 8. Evangelium bude podle sepsání sv. Matouše, kapitola 5, verše 33 – 37. Slovo bude mít Vašek Novák.

Další hodinka

Znovu se sejdeme ve středu 2. července 2008 opět v 19:00 na faře.

19.6. 1. čtení: Sir 48,1-15(rec.1-14)
Evangelium: Mt 6,7-15
20.6. 1. čtení: 2Kral 11,1-4.9-18.20
Evangelium: Mt 6,19-23
21.6. 1. čtení: 2Kron 24,17-25
Evangelium: Mt 6,24-34
23.6. 1. čtení: 2Kral 17,5-8.13-15a.18
Evangelium: Mt 7,1-5
24.6. 1. čtení: Iz 49,1-6
2. čtení: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
25.6. 1. čtení: 2Kral 22,8-13;23,1-3
Evangelium: Mt 7,15-20
26.6. 1. čtení: 2Kral 24,8-17
Evangelium: Mt 7,21-29
27.6. 1. čtení: 2Kral 25,1-12
Evangelium: Mt 8,1-4
28.6. 1. čtení: Plac 2,2.10-14.18-19
Evangelium: Mt 8,5-17
30.6. 1. čtení: Am 2,6-10.13-16
Evangelium: Mt 8,18-22
1.7. 1. čtení: Am 3,1-8;4,11-12
Evangelium: Mt 8,23-27
2.7. 1. čtení: Am 5,14-15.21-24
Evangelium: Mt 8,28-34
3.7. 1. čtení: Ef 2,19-22
Evangelium: Jan 20,24-29
4.7. 1. čtení: Am 8,4-6.9-12
Evangelium: Mt 9,9-13

Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |