Hlavní menu:


Biblická hodinka 21. května

22.05.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí
Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Dnešní čtění

Tentokrát jsme četli a zamýšleli se nad texty z prvního Janova listu, kapitoly 1,5 - 2,2 a Evangelia podle sepsání sv. Jana, kapitoly 15, verše 18 - 21 (22). Hovořili jsme o častém schovávání hříchů do tmy "do šuplíku", když ten ovšem otevřeme a pustíme tam Krista (Světlo), začneme vidět účinky Kristovy očišťující krve. Tím pomůžeme nejenom sobě, ale i společenství.
Dále jsme probírali častou cestu individualismu, která ovšem nezbytně vede k odklonu od Boha. Věříme, že růst se nedá jinak nežli ve společenství. Světlo dostáváme i skrze bratry a sestry.
Zamýšleli jsme se též nad odvahou, ke které nám může být pomocníkem sv. Jiří. Dokázat rozhodnout se pro dobro je darem od Boha. Sestra Jana podávala své svědectví o odvaze svědčit o Kristu. Na závěr jsme diskutovali o církvi a přečetli si úryvek z katechismu Katolické církve (oddíl 769).

Příště čteme

Evangelium podle sepsání sv. Marka, kapitoly 8 - 9; List Jakubův, kapitola 3, verše 1 - 10. Slovo budou mít Jiří Vosáhlo a Milan Mareš.

Další hodinka

Znovu se sejdeme ve čtvrtek 5. června opět v 19:00 na faře.

21.5. 1. čtení: Jak 4,13-17
Evangelium: Mk 9,38-40
22.5. 1. čtení: Dt 8,2-3.14b-l6a
Evangelium: Jan 6,51-58
23.5. 1. čtení: Jak 5,9-12
Evangelium: Mk 10,1-12
24.5. 1. čtení: Jak 5,13-20
Evangelium: Mk 10,13-16
26.5. 1. čtení: 1Pt 1,3-9
Evangelium: Mk 10,17-27
27.5. 1. čtení: 1Pt 1,10-16
Evangelium: Mk 10,28-31
28.5. 1. čtení: 1Pt 1,18-25
Evangelium: Mk 10,32-45
29.5. 1. čtení: 1Pt 2,2-5.9-12
Evangelium: Mk 10,46-52
30.5. 1. čtení: Dt 7,6-11
Evangelium: Mt 11,25-30
31.5. 1. čtení: Sof 3,14-18
Evangelium: Lk 1,39-56
2.6. 1. čtení: 2Pt 1,2-7
Evangelium: Mk 12,1-12
3.6. 1. čtení: 2Pt 3,12-15a.17-18
Evangelium: Mk 12,13-17
4.6. 1. čtení: 2Tim 1,1-3.6-12
Evangelium: Mk 12,18-27

Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |