Hlavní menu:


Biblická hodinka 26.11.

01.12.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí

Zamýšleli jsme se nad textem Fil 2, 5-11, úvodní slovo měl p. Spišák. Jméno Ježíš má moc, ve jménu Ježíše se uzdravuje a i dnes se dějí zázraky. Nevyvyšujme se, dokažme se před jménem Ježíšovým sklonit.
Druhým oddílem byl text o uzdravení deseti malomocných (Lk 17, 11-19). Z deseti fyzicky uzdravených se našel jen jeden vděčný, Samařan, který velebil Boha. Ostatní přijali fyzické uzdravení jaksi automaticky. Těch devět bylo „znalých“ Boha a toho, že umí dělat zázraky. Jen zapomněli na to hlavní, na spásu své duše. „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila“ mohl uslyšet od Ježíše jen jediný, opravdu cele zachráněný, a to Samařan. Jak jsme na tom s vděčností Bohu my? Je náš čas, který věnujeme děkování, roven času, kdy vyslovujeme prosby?
Na závěr biblické hodinky se většina přiklonila k novému způsobu přípravy, který bude uplatněn již příště – dne 10.12. Námětem biblické hodinky bude vždy soubor čtení z posledních 14-ti dní před středou. Všichni účastníci se budou k tomu, co je oslovilo, vyjadřovat v „kolečku“. Směrodatný výklad Božího slova samozřejmě bude příslušet duchovnímu.
26.11. Zj 15, 1-4 Lk 21, 12-19
27.11 Zj 18,1-23.19,1-9 Lk 21, 20-28
28.11. Zj 20,1-4.11-21 Lk 21, 29-33
29.11. Zj 22, 1-7 Lk 21, 34-36
2.12. Iz 11, 1-10, Lk 10,21-24
3.12. Iz 25,6-10a Mt 15, 29-37
4.12 Iz 26, 1-6 Mt 7, 21.24-27
5.12. Iz 29, 17-24 Mt 9, 27-31
6.12. Iz 30, 19-21.23-26 Mt, 9, 35-10, 1.5-8
8.12. Gn 3,9-15.20 Lk 1, 26-38
9.12. Iz 40, 1-11 Mt 18, 12-14


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |