Hlavní menu:


Biblická hodinka 5. června

08.06.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí
Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Dnešní čtení

Zamýšleli jsme se nad inspirativním textem v Jak 3,1-10. Verši „nechtějte všichni učit druhé“ rozumíme jako zdůraznění náročnosti a zodpovědnosti učitelského povolání. Důležité je nepoučovat, ale snažit se o doprovázení a respektování žákovy osobnosti. Na druhou stranu každý, kdo schopnost vyučovat Slovo Boží dostal, by ji měl aktivně využívat, nenechat tuto hřivnu zakopanou. Udržet jazyk na uzdě lze jedině s Boží pomocí, v této schopnosti není zřejmě nikdo dokonalý. Nebuďme účastni v širokém proudu laciných kritiků, buďme pozitivní a hledejme konstruktivní řešení, nikoliv problém. Ve druhé části jsme diskutovali o zázracích (viz Mk 8. a 9. kapitola). Základní fyzikální zákony, kterým jsme se věnovali, chápeme v plném souladu s vírou. Víra není v rozporu s vědou, na druhou stranu víra vždy zůstane vírou. S každým dalším objevem se otevírá i další oblast, kterou neznáme – zůstáváme v úžasu nad dokonalostí stvoření.

Příště čteme

Evangelium podle sepsání sv. Marka, 12, 18-27; 2. List Timoteovi, kapitola 1, verše 1 - 3 a 6 - 12. Slovo budou mít Miloslava Vosáhlová a Marie Kloudová.

Další hodinka

Znovu se sejdeme ve čtvrtek 19. června opět v 19:00 na faře.

6.6. 1. čtení: 2Tim 3,10-17
Evangelium: Mk 12,35-37
7.6. 1. čtení: 2Tim 4,1-8
Evangelium: Mk 12,38-44
9.6. 1. čtení: 1Kral 17,1-6
Evangelium: Mt 5,1-12
10.6. 1. čtení: 1Kral 17,7-16
Evangelium: Mt 5,13-16
11.6. 1. čtení: Sk 11,21b-26;13,1-3
Evangelium: Mt 10,7-13
12.6. 1. čtení: 1Kral 18,41-46
Evangelium: Mt 5,20-26
13.6. 1. čtení: 1Kral 19,9a.11-16
Evangelium: Mt 5,27-32
14.6. 1. čtení: 1Kral 19,19-21
Evangelium: Mt 5,33-37
16.6. 1. čtení: 1Kral 21,1-16
Evangelium: Mt 5,38-42
17.6. 1. čtení: 1Kral 21,17-29
Evangelium: Mt 5,43-48
18.6. 1. čtení: 2Kral 2,1.6-14
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18

Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |