Hlavní menu:


Biblická hodinka - kudy mám jít?

11.01.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Setkávání nad Biblí
Na cestě k věrohodnosti

V novém roce zahajujeme ve středu 14.1. v 19.00 na faře opět setkávání nad Písmem, které promlouvá do našich životů. S prosbou o pomoc Ducha svatého se budeme zabývat verši:
Malachiáš 3, 1-4
Židům 2, 14-18
Lukáš 2, 22-40
Úvodní slovo bude mít p. Klouda.
Chceme směřovat k věrohodnému konání společně se sv. Augustinem:
„Napomínat neukázněné, povzbuzovat malomyslné, zastávat se slabých, vyvracet názory odpůrců víry, střežit se záludností, poučovat nevzdělané, burcovat liknavé a mírnit svárlivé, ctižádostivce vykázat do patřičných mezí, povzbudit skleslé, uklidňovat ty, co jsou ve sporu, pomáhat chudým, osvobozovat utlačované, prokazovat uznání dobrým, snášet špatné a všechny milovat.“


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |