Hlavní menu:


Biblická hodinka

24.04.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí
Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Dnešní čtení

Tentokrát jsme četli a zamýšleli se nad oddílem ze starého zákona, konkrétně z 1. knihy Samuelovy 30, 1-8 a z nového zákona, konkrétně z Evangelia podle sv. Matouše 10, 1-13. Úvodní slovo přednesl p. Klouda, přidal se také P. Josef, který doplnil též několika úryvky z Katechismu katolické církve. Nakonec jsme se zúčastnili téměř všichni, takže jsme opravdu realizovali aktivní setkání nad Biblí, které bylo cílem.

Příště čteme

Na příští hodinku jsme vybrali čtení ze Skutků apoštolů 13, 46-52 a Evangelia podle sv. Jana 14, 27-31. Úvodní slovo bude mít p. Zajíčková a p. Levkaničová.

Čtení do příští hodinky

Další čtení budeme vybírat z textů na jednotlivé dny - čili ode dneška až do 6. května.

24.4. 1. čtení: Sk 15,7-21
Evangelium: Jan 15,9-11
25.4. 1. čtení: 1 Pt 5,5b-14
Evangelium: Mk 16,15-20
26.4. 1. čtení: Sk 16,1-10
Evangelium: Jan 15,18-21
28.4. 1. čtení: Sk 16,11-15
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
29.4. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Evangelium: Mt 11,25-30
30.4. 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1
Evangelium: Jan 16,12-15
1.5. 1. čtení: Sk 1,1-11
Evangelium: Mt 28,16-20
2.5. 1. čtení: Sk 18,9-18
Evangelium: Jan 16,20-23a
3.5. 1. čtení: 1Kor 15,1-8
Evangelium: Jan 14,6-14
5.5. 1. čtení: Sk 19,1-8
Evangelium: Jan 16,29-33
6.5. 1. čtení: Sk 20,17-27
Evangelium: Jan 17,1-11a
7.5. 1. čtení: Sk 20,28-38
Evangelium: Jan 17,11b-19
8.5. 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11
Evangelium: Jan 17,20-26

Děkuji všem za účast a vyprošuji nám všem pokoj, radost a lásku u našeho Pána.

Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |