Hlavní menu:


Shrnutí 2. biblické hodinky

08.05.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Setkávání nad Biblí
Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Dnešní čtení

Tentokrát jsme četli a zamýšleli se nad texty: Skutky apoštolů 13,44-52 a Janova evangelia 14,27-31. Zamyšlení a uvedení do textů měla dvojice paní Zajíčková a paní Levkaničová. Z evangelijního úryvku vysvítá především velká starostlivost Ježíše, řekli bychom až jemnost. Větu "Otec je větší než já..." je nutno chápat ve smyslu porovnání Ježíšovy lidskosti vůči božství Otce, neboť Božské osoby jsou si naprosto rovny. P. Radek připomenul a osvětlil jeden liturgický úkon při mši svaté - kdy se vlévá kapka vody do vína - je to přirovnání lidství a božství. V úryvku ze Skutků lze také nalézt výzvu, abychom nezakrněli a nebyli slepí, jako tehdy Židé. Výzva k vnitřnímu obrácení. Diskutovalo se nad tématem, kdy se křesťan má ve společnosti ozvat a o důvodech, které nám v tom brání.

Příště čteme

Na příští hodinku jsme vybrali čtení z Prvního listu Janova 1,5-2,2 a Janova evangelia 15,18-21. Úvodní slovo bude mít p. Spišák.

Čtení do příští hodinky

Další čtení budeme vybírat z textů na jednotlivé dny - čili od 7.května až do 20. května.

7.5. 1. čtení: Sk 20,28-38
Evangelium: Jan 17,11b-19
8.5. 1. čtení: Sk 22,30; 23,6-11
Evangelium: Jan 17,20-26
9.5. 1. čtení: Sk 25,13b-21
Evangelium: Jan 21,15-19
10.5. Sk 28,16-20.30-31
Evangelium: Jan 21,20-25
12.5. 1. čtení: Jak 1,1-11
Evangelium: Mk 8,11-13
13.5. 1. čtení: Jak 1,12-18
Evangelium: Mk 8,14-21
14.5. 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
Evangelium: Jan 15,9-17
15.5. 1. čtení: Jak 2,1-9
Evangelium: Mk 8,27-33
16.5. 1. čtení: Řím 8,31b-39
Evangelium: Mt 10,17-22
17.5. 1. čtení: Jak 3,1-10
Evangelium: Mk 9,2-13
19.5. 1. čtení: Jak 3,13-18
Evangelium: Mk 9,14-29
20.5. 1. čtení: Jak 4,1-10
Evangelium: Mk 9,30-37

Přeji nám všem hojnost darů Ducha svatého!!!

Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |