Hlavní menu:


Sůl země

15.12.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info
Zamyšlení nad výsledky sčítání lidu 2011

Křesťané mají být solí země. Nejde tedy v prvé řadě o počet, ale o slanost. Čísla z letošního sčítání lidu mnohé o církvích signalizují. Došlo k velikému úbytku osob, které se identifikují s konkrétními církvemi. Katolíků bylo letos konkrétně o 1 656 881, tedy o 60,5 % méně proti poslednímu sčítání lidu před deseti lety. Jedná se tedy o masové výstupy z naší církve – o kterých se ale dosud otevřeně skoro nehovoří. Pokud se něco dočteme, pak většinou o výstupech z katolické církve v Německu – tam se ale jedná o pouhých 5 % od roku 2001. Každý třetí Němec tedy platí katolické církvi daň, u nás nyní jen každý desátý občan je katolíkem - před deseti lety to byl ještě každý čtvrtý. Neměli bychom tyto církevní výstupy pouze registrovat, ale snažit se nalézat taková řešení, aby naše farní společenství byla živá a tím přitažlivější.

Tak, jako narůstá počet singles - nyní již celá polovina dospělého obyvatelstva, narůstá, možná přímo úměrně i počet těch, kteří se k otázce víry nevyjadřují nebo se deklarují jako věřící mimo církevní společenství. Víra ale nespočívá ani ve vyplnění statistického archu, ani v egoistickém sebezdokonalování (byť i duchovním), nýbrž v životě pro Boha a bližní. Život v rodině ani v křesťanském společenství není jednoduchý - neboť na sebe bereme břemena druhých. Může být ale krásný a bohatý - pro toho, kdo ve společenství s lidmi a Bohem pochopí, že pravé bohatství není v egoismu a vlastnictví, ale v umění dávat - i sebe samého. Máme veliké Boží zaslíbení: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20). Stačí tedy se jen se podle tohoto zaslíbení chovat. Tam, kde není živé společenství, není růst, ale úpadek.
Radostné pro nás, v Mladé Boleslavi, je to, že naše nedělní mše svatá se zaměřením pro rodiny s dětmi je podstatně navštěvovanější než před deseti lety. Je na nás, rodičích, abychom děti dokázali, s pomocí Boží, přivést až k biřmování a založení dalších křesťanských rodin.
Významný pokles členů zaznamenaly i další dvě největší církve – ČCE o 55,7 %, CČSH o 60,4 %. Potěšitelný je přírůstek řeckokatolíků - o více než 29%.

Nadále je rozložení věřících v naší zemi nerovnoměrné – bývalé sudetské oblasti (K. Vary, Ústí n. L., Liberec) jsou na tom stále nejhůře - viz příloha Kraje

Procentní rozložení obyvatelstva dle velikosti obcí viz příloha Obce.

Obě přílohy byly převzaty z oficiálních stránek o sčítání lidu - www.scitani.cz

Poslední příloha zobrazuje na první straně procentuální podíl členů naší církve v jednotlivých krajích, na druhé straně celostátní žebříček TOP25. Žebříček nezobrazuje ale například 71 138 osob, které se sice přihlásily ke katolické víře, nikoliv ale k římskokatolické církvi.

Ke stažení: Kraje.pdf, 131 kB; Obce.pdf, 165 kB; Katolíci v krajích a TOP25 církví, 53 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |