Hlavní menu:
Pravidelné

 
Pondělí

Zkouška chrámové scholy

18:45, arciděkanský úřad
Úterý

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana
Středa

Výuka náboženství

středa, Havlíčkova ulice 589/ fara

arciděkanství - fara:
16:00 3. třída ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání
16:00 4.- 6. třída ZŠ
farní dům - Havlíčkova ul. 589:
16:30 MŠ, 1. a 2. třída ZŠ

Středa

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Čtvrtek

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana
Čtvrtek

Výuka náboženství

čtvrtek, fara

arciděkanství - fara:
16:30 4.-5. třída ZŠ
16:30 6.-8. třída ZŠ

Čtvrtek

Tichá adorace

18:00, arciděkanský kostel

"Zůstaňte zde a bděte se mnou..."
Ve čtvrtek večer od 18 do 19h je kostel otevřen k osobní tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Pátek

Společenství mládeže

15:30 fara

Setkání školní mládeže 2. stupně ZŠ

Pátek

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel

Pokud je 1. pátek v měsíci:
navíc adorace k Nejsv. srdci Ježíšovu a požehnání.

Sobota

Večerní mše sv. s nedělní platností

18:00, kostel sv. Jana
pouze 1. sobota v měsíci : 19:00 Plazy, kostel Sv. Šimona a Judy

Neděle

Ranní chvály - laudy

8:30, arciděkanský kostel
Neděle

Hlavní mše sv. farní

9:00, arciděkanský kostel
Neděle

Mše sv. pro rodiny s dětmi

10:30, arciděkanský kostel
Neděle

Mše svatá v okolí

14:00, podle pořadí neděle v měsíci:

1. neděle - Chotětov, kostel sv. Prokopa
2. neděle - Krnsko, kostel sv. Jiří
3. neděle - Bezno, kostel sv. Petra a Pavla
4. neděle - Strenice, kostel sv. Bartoloměje (ne v zimě)

Neděle

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Neděle

Adorace a setkání na faře

po večerní mši sv. (cca v 19h)

Hodina společného rozjímání před eucharistickým Pánem zakončená svátostným požehnáním.
Po skončení adorace se ještě koná setkání mládeže na faře. Jsou zváni zejména vysokoškoláci a mladí pracující.


Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti.   (Mt 10,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |