Hlavní menu:
Pravidelné

 
Pondělí

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Pondělí

Zkouška chrámové scholy

18:45, arciděkanský úřad
Úterý

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana
Středa

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Čtvrtek

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana
Čtvrtek

Tichá adorace

18:00, arciděkanský kostel

"Zůstaňte zde a bděte se mnou..."
Ve čtvrtek večer od 18 do 19h je kostel otevřen k osobní tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Pátek

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel

Pokud je 1. pátek v měsíci:
navíc adorace k Nejsv. srdci Ježíšovu a požehnání.

Sobota

Večerní mše sv. s nedělní platností

Na 1. sobotu v měsíci:
17:00, Plazy, kostel sv. Šimona a Judy
------------------------------------------
18:00, kostel sv. Jana Nep., 24.9. však v NPM

Neděle

Ranní chvály - laudy

8:30, arciděkanský kostel
Neděle

Hlavní mše sv. farní

9:00, arciděkanský kostel
Neděle

Mše sv. pro rodiny s dětmi

10:30, arciděkanský kostel

Zkouška rytmické scholy je už od 9:00 na faře.

Neděle

Mše svatá v okolí

14:00, podle pořadí neděle v měsíci:

1. neděle - Chotětov, kostel sv. Prokopa
2. neděle - Krnsko, kostel sv. Jiří
3. neděle - Bezno, kostel sv. Petra a Pavla
4. neděle - Strenice, kostel sv. Bartoloměje (ne v zimě)

Neděle

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Neděle

Eucharistická adorace

po večerní mši sv. (cca v 19h)

Hodina společného rozjímání před eucharistickým Pánem zakončená svátostným požehnáním.


Biblický citát na dnešní den
Usiluj o mírnost. (1Tim 6,11)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |