Hlavní menu:
Pravidelné

 
Pondělí

Večerní mše sv.

18:00, kostel sv. Jana
Pondělí

Zkouška chrámové scholy

18:45, arciděkanský úřad
Úterý

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana
Úterý

Výuka náboženství

arciděkanství - fara:
16:30 2.-4., ev. i 6. třída ZŠ (pro ty, kdo jindy nemohou)

Středa

Výuka náboženství

arciděkanství - fara:
16:00 3. třída ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání (A)
16:00 4.- 5. třída ZŠ (A)
17:00 4.- 5. třída ZŠ (B)
17:00 3. třída ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání (B)
farní dům - Havlíčkova ul. 589:
16:30 1. - 2. třída ZŠ

Středa

Večerní mše sv.

18:00, kostel sv. Jana
Čtvrtek

Setkání zralých farníků

10:00, farní dům Havlíčkova ul. 589

Růženec, rozhovor, drobná výroba

Čtvrtek

Výuka náboženství

arciděkanství - fara:
16:30 4.-5. třída ZŠ (C)
16:30 6.-8. třída ZŠ

Pátek

Večerní mše sv.

18:00, kostel sv. Jana

Pokud je 1. pátek v měsíci:
navíc Adorace k Nejsv. srdci Ježíšovu a požehnání
Následuje Společenství středoškoláků a další mládeže.

Sobota

Večerní mše sv. s nedělní platností

18:00, kostel sv. Jana Nep.

Neděle

Ranní chvály - laudy

8:30, arciděkanský kostel
Neděle

Hlavní mše sv. farní

9:00, arciděkanský kostel
Neděle

Mše sv. pro rodiny s dětmi

10:30, arciděkanský kostel

Zkouška rytmické scholy je už od 9:00 na faře.

Neděle

Večerní mše sv.

18:00, kostel sv. Jana
Neděle

Eucharistická adorace

po večerní mši sv. (cca v 19h)

Hodina společného rozjímání před eucharistickým Pánem zakončená svátostným požehnáním


Biblický citát na dnešní den
Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky. (Žid 13,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |