Hlavní menu:
Jednorázové

 
22.05.2022 10:31 [neděle], kategorie: Jednorázové

První svaté přijímání

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30 se koná 1. svaté přijímání dětí.

21.05.2022 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svatá zpověď pro prvopřijímající a rodiče

arciděkanský kostel
20.05.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Příprava na svátost biřmování

arciděkanský úřad
18.05.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Katechetické setkání

arciděkanský úřad

Je zván každý, kdo se chce vzdělávat v poznání evangelia a pravdy víry.
Téma: Písmo svaté - Katechismus katolické církve, oddíl I, kap. 2, článek 3 (str. 42 - 49)

16.05.2022 18:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, patrona kostela

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 NEŠPORY zpívané
18:00 MŠE SVATÁ slavná
Litanie k sv. Janu


Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti.   (Mt 10,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |