Hlavní menu:


Vděčnost Bohu za změny, které 17.11.1989 nastartoval

17.11.2012, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: 1989
Vděčnost Bohu za změny, které 17.11.1989 nastartoval
Na dnešní oslavě na náměstí Republiky ekumenicky promluvil Jan Čančík

Na úvod dnešní oslavy zazpíval pěvecký sbor Boleslavan. Primátor města R. Nwelati hovořil o zklamání a údivu některých, kam jsme se za 23 let dostali. Ve dnešní společnosti postrádá úctu, tradiční hodnoty a vzájemnou solidaritu. Vyzval k tomu, abychom se jako společnost začali chovat tak, abychom mohli být na rok 1989 hrdi.
Druhým řečníkem byl historik K. Herčík: "17. listopad je spojen dvěma letopočty, které od sebe dělí dlouhých šedesát let… Lidská paměť má určitý stupeň trvání, ale v poslední době se mi zdá, že lidská paměť poněkud slábne, že mladší generace je samozřejmě a přirozeně zaměřena především na současnost, a to co se stalo v minulosti, se jí jakoby netýká a podceňuje to. Připomeňme si, že když se komunisté dostávali k moci, nikde nemluvili o násilném združstevňování, konfiskacích.. Nakonec se to zvrhlo v totalitu, ale tu jistě už nikdo nechce. Bylo by to také zpronevěření památky tisíců lidí, kteří položili vlastní životy za boj za svobodu."
Letošní ekumenickou promluva měl zástupce CB Jan Čančík. Mluvil svědecky o hlavním Hybateli dějin - jak cítil Boží kroky v listopadových dnech:
Bylo mně vždy odporné, když po vyhrané válce začali vylézat hrdinové, které předtím v "boji" nikdo neviděl. Chci zde zmínit i řadu křesťanů, kteří patřili k pravému opaku - nikdy do další politiky nevstoupili, ale v oněch dnech "boje" jakoby přijali povolávací rozkaz shůry a bez dlouhého zkoumání do toho šli. Byli to faráři i obyčejní křesťané. Spolu zakádali místní Občanská fóra, organizovali generání stávku atd. Jejich morální principy a ono neplánované povolání jim neumožnily jednat jinak.
Nikdo kromě husitského faráře Antonína Jelínka neměl tolik odvahy pozvat vznikající OF v Mladé Boleslavi k sobě domů a z tohoto místa organizovat další aktivity. On se vydal všanc již ve dnech nejistoty, jak vše dopadne. Vzpomínám, jak se po celé republice, v každé církevní denominaci, podobným způsobem ativizovali ti, kteří léta toužili po právu a spravedlnosti do našeho života. Známé české heslo "Pravda Páně vítězí" nám říká, že nelze oddělit pravdu nejvyšší a pravdu pozemskou - obojí jedno jest a obojí má původ "shůry". Nespornou realitou, kterou i já mohu dosvědčit, je to, že Bůh stvořitel má všechny dějinné události ve své patronaci. K přípravě a realizaci pádu komunismu bezesporu angažoval i nás lidi - mocné i slabé, ateisty i křesťany - papeže Jana Pavla II. jako mimořádnou osobnost, Václava Malého, stejně tak i studenty, a nakonec i obyčejné lidi včetně nás věřících.

Závěrem J. Čančík vyjádřil vděčnost za to, že v rámci možností reálné demokracie nyní žijeme v politické, občanské i náboženské svobodě. "Za všechny tyto změny, které 17. listopad nastartoval, jsem osobně nesmírně vděčný svému Bohu, který je Pánem pánů a Králem králů a který sehrál onu vůdčí roli všech těchto dějinných událostí".

Oslava byla ukončena dvěma básněmi, které přednesly dívky z Pekařova gymnázia.

Fotogalerie snímků zde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proticírkevní kampaň je projevem nevzdělanosti, neúcty k historii vlastního národa a projevem primitivní demagogie. O totalitní "svobodě vyznání", komunisty deklarované v Ústavě ČSSR, hovořila v říjnu pro Parlamentní listy L. Kopřivová .

Předchozí dvě oslavy:
2011
2010

Ke stažení: Celý projev J. Čančíka, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |