Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Září 2022

  03.09.2022 20:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Letní kino

  arciděkanský úřad

  Za příznivého počasí se bude promítat na farním dvoře.

  04.09.2022 [neděle], kategorie: Mládež

  Žehnání na začátku školního roku

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 10:30: Žehnání žákům a studentům
  Požehnání školních aktovek, brašen a pomůcek

  09.09.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad
  10.09.2022 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Modlitby chval

  arciděkanský kostel
  14.09.2022 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

  arciděkanský kostel

  Po mši svaté: NEŠPORY, pak ADORACE

  14.09.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Den modliteb za mír na Ukrajině

  arciděkanský kostel

  Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. V celé Evropě se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.

  15.09.2022 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Začíná Novéna k Duchu svatému s modlitbou za biřmovance

  15.9. - 23.9. 2022

  Devídenní modlitba za biřmovance se bude konat vždy po mši svaté.

  15.09.2022 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Svátek P. Marie Bolestné

  arciděkanský kostel

  18:00 MŠE SVATÁ slovenská

  16.09.2022 16:00 [pátek], kategorie: Mládež

  Setkání účastníků zítřejší farní pouti

  arciděkanský úřad
  16.09.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad
  17.09.2022 [sobota], kategorie: Mládež

  Jednodenní farní pouť pro mládež

  21.09.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  A začínáme další studijní ročník po prázdninách. (Započato, založeno r. 2009)
  (257/ 308) Ez 10+11 * Ž 58 * Př 23, 12 * Ga 1

  22.09.2022 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování s adorací v kostele

  arciděkanský kostel

  Toto poslední setkání je spojeno a eucharistickou adorací. Budou též předány instrukce k obřadu.
  Předem je možno přistoupit ke svátosti smíření.

  24.09.2022 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Svátost biřmování

  arciděkanský kostel

  Po 4 letech opět udělí Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, tuto svátost našim biřmovancům.

  25.09.2022 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

  Biblický citát na dnešní den
  Usiluj o mírnost. (1Tim 6,11)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |