Hlavní menu:


Láska ke svobodě a odvaha k představivosti

18.11.2017, autor: M. Mareš, foto M. Mareš, kategorie: 1989
Láska ke svobodě a odvaha k představivosti
Oslava 17.11. na náměstí Republiky

V pátek 17.11. jsme si mohli na městské oslavě připomenout, že se již 28 let můžeme těšit ze svobody. Místní Občanské fórum vzniklo na husitské faře a tak jako tehdy, tak i dnes je třeba s pomocí Boží pro svobodu konat a je-li král nahý, nebát se to vyslovit.
Vzpomínku tradičně zahajoval pěvecký sbor Boleslav. Primátor města R. Nwelati zdůraznil, že příčinou momentálního zklamání ve společnosti není svoboda, kterou jsme v r. 1989 získali, ale úpadek morálky a úcty k druhým - tedy odklon od pravých hodnot. Jako příklad uvedl hospodské chlubení se falešně vykázanými hodinami s tím, že vyjádřil naději v uchování správných hodnot ve většinové společnosti. Pozn.: To je i naše křesťanská role - připomínat společnosti sedmé a osmé přikázání. Varujme se křivých svědectví šířených populistickým tiskem a webem, za kterými je touha po uchvácení absolutní moci.
Historik L. Beneš citoval Hitlera, který po 28.10.1939 litoval, že zřídil protektorát místo válečného porobení jako v Polsku.
Kazatel Církve bratrské J. Škarvan svým projevem volně navázal na primátora - připomněl, že o svobodu je třeba pečovat, kultivovat ji a rozvíjet. Jsme to my, kteří jsou zodpovědní za to, aby svobodu a lásku k ní předali. Lhostejnost spolu se strachem ohýbá záda, ze kterých si totalita a arogance moci dláždí svůj chodník.
Nerezignujme, neuzavírejme se do sebe, nepřestávejme hledat, vložme do hry života sami sebe. Kdo by chtěl urvat život jen pro sebe, tak je na nejlepší cestě jej zmařit, stejně tak i společnost, která by byla zahleděná jen do sebe, by nakonec pošlapala sama sebe.
Celá promluva Jakuba Škarvana je v příloze.
Městský web s fotogalerií: 17.11.

Předchozích 7 oslav:
2016 CASD S. Lanc
2015 ČCE J. Hudec
2014 CB J. Škarvan
2013 ŘKC M. Mareš
2012 CB J. Čančík
2011 CČSH L. Kopřivová
2010 ČCE V. Hurt

mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za 28 let svobody

Ke stažení: Projev J. Škarvana, 1 MB

1989imagine

1989imagine
18.11.2017 21:24:49

Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |