Hlavní menu:


Podmenu:Mládež

Scházíme se v pátek po večerní mši svaté na faře na pravidelných společenstvích. Co si pod tím představit? Především to, že se sejdeme všichni spolu, můžeme si popovídat, společně se také pomodlit, přečíst si něco z Bible, diskutovat nad nějakým tématem, probrat něco, co mladé zajímá - závislosti, partnerské vztahy, sex a vše okolo něj, ale také něco malinko z katechizmu,... Všichni jsou srdečně zváni.


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |