Hlavní menu:


Podmenu:Žehnání domů a bytů

Domy a byty se žehnají především v období okolo slavnosti Zjevení Páně - lidově Tří králů. V kostele bývá seznam, kam se zájemci mohou zapsat, je možné se ale domluvit s knězem individuálně kdykoliv - kontakty.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |