Hlavní menu:


Podmenu:Manželství

Manželství

Jaký to pár: dva věřící s jednou nadějí, s jednou touhou, s jedním způsobem života, v jedné službě! Oba jsou dětmi téhož Otce, oba služebníky jednoho Pána; nic je nerozlučuje ani v duchu, ani v těle, naopak jsou opravdu dva v jednom těle. Kde je jedno tělo, tam je také jeden duch.

Tertulián, Ad uxorem, 9

Manželství je důležitým spojením dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný a věřící.

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po požehnání - aby mohl přijímat ostatní svátosti, je nutné nejdříve stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) bez velkých ceremonií a neveřejně před Bohem. Stačí se informovat u kněze.

Uvažujete o svatbě v kostele?

Přípravy probíhají dle domluv s knězem, je třeba přijít alespoň 3 měsíce před plánovanou svatbou. Oddáni mohou být katolické páry. V případě, že je jeden nekatolík či nepokřtěný, je nutné navíc žádat dispens od biskupa. Nezapomínejme také, že je vhodné před svatbou využít možnosti zasnoubení se, které je jakýmsi předstupněm vlastní svátosti manželství.
Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale něčím větším - svátostí. Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Proto je nutná alespoň základní příprava k sňatku. Domluvte si proto na faře svou přípravu včas, dokonce i tehdy, když neznáte přesný termín svatby. Kontakty.


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |