Hlavní menu:


Podmenu:Výuka náboženství

Rozpis výuky náboženství ve školním roce 2023/ 2024:


  • smíšená skupina - úterý 16:30 - na faře - katechetka sr. Kristiana
  • 1.-2. třída - středa 16:30 - farní dům Havlíčkova ul. 589 - katechetka sr. Kristiana
  • 3. třída a příprava k 1. sv. přijímání - středa 16:00 - na faře - P. Pavol Poláček
  • 4.až 5. třída - středa 17:00 - na faře - katechetka O. Valachová
  • 6.-8. třída (A) - čtvrtek 16:00 - na faře - katechetka sr. Kristiana
  • 6.-8. třída (B) - čtvrtek 17:00 - na faře - katechetka sr. Kristiana
  • II. stupeň ZŠ + aktivity - pátek 15:30 - na faře - Jenda Němeček/ sr. Kristiana
  • středoškoláci - pátek 19:00 - na faře - sr. Kristiana/ P. Pavol Poláček
-->

Přihlášky:

Přihlásit se (své dítě) k výuce náboženství je možné na faře nebo v sakristii po každé mši svaté, kde vám budou poskytnuty další informace.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |