Hlavní menu:


Podmenu:Pohřeb

Pohřeb

Vždyť my a mrtví nejsme vůbec odloučeni jeden od druhého, protože všichni jdeme toutéž cestou a setkáme se na témže místě. Nebudeme nikdy odděleni, protože žijeme pro Krista a nyní jsme s Kristem spojeni, jdouce mu vstříc … budeme všichni shromážděni v Kristu“.

KKC; sv. Simeon Tesalonický, De ordine sepulturae: PG 155, 658BChcete, aby se za vašeho zemřelého sloužila mše svatá?

Přijďte za knězem před anebo po mši domluvit s ním vhodný termín.

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit v kostele, na hřbitově nebo v obřadní síni?

Kontaktujte co nejdříve kněze ohledně termínu pohřbu (ideálně ještě před tiskem parte) - kontakty. Rozloučení s blízkým zesnulým je vždy smutnou událostí. Kněz může při pohřbu vnést pozůstalým naději do jejich smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá se za zemřelého, ale i za ty, které smrt zasáhla. Aby si kněz mohl připravit vhodnou promluvu a aby se domluvily praktické náležitosti obřadu, pozůstalí před pohřbem nebo rozloučením zpravidla kněze navštíví. Je také vhodné, aby se kněz vaším prostřednictvím dozvěděl o životní pouti zemřelého. Je vhodné, aby tuto krátkou návštěvu absolvovali nejbližší příbuzní anebo ti, kteří vyřizují pohřeb, buď před anebo po návštěvě pohřební služby.


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |