Hlavní menu:


Podmenu:



Pohřeb

Pohřeb

Vždyť my a mrtví nejsme vůbec odloučeni jeden od druhého, protože všichni jdeme toutéž cestou a setkáme se na témže místě. Nebudeme nikdy odděleni, protože žijeme pro Krista a nyní jsme s Kristem spojeni, jdouce mu vstříc … budeme všichni shromážděni v Kristu“.

KKC; sv. Simeon Tesalonický, De ordine sepulturae: PG 155, 658B



Chcete, aby se za vašeho zemřelého sloužila mše svatá?

Přijďte za knězem před anebo po mši domluvit s ním vhodný termín.

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit v kostele, na hřbitově nebo v obřadní síni?

Kontaktujte co nejdříve kněze ohledně termínu pohřbu (ideálně ještě před tiskem parte) - kontakty. Rozloučení s blízkým zesnulým je vždy smutnou událostí. Kněz může při pohřbu vnést pozůstalým naději do jejich smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá se za zemřelého, ale i za ty, které smrt zasáhla. Aby si kněz mohl připravit vhodnou promluvu a aby se domluvily praktické náležitosti obřadu, pozůstalí před pohřbem nebo rozloučením zpravidla kněze navštíví. Je také vhodné, aby se kněz vaším prostřednictvím dozvěděl o životní pouti zemřelého. Je vhodné, aby tuto krátkou návštěvu absolvovali nejbližší příbuzní anebo ti, kteří vyřizují pohřeb, buď před anebo po návštěvě pohřební služby.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |